کاپیتان مارول آدام وارلاک Captain Marvel Adam Warlock
Marvel

کاپیتان مارول در مقابل آدام وارلاک: چه کسی برنده خواهد شد؟

کاپیتان مارول یکی از قوی‌ترین شخصیت های دنیای سینماتیک و کمیکی مارول است اما هر از گاهی برای او چالش های جدیدی پیدا می‌شود که یکی از آنها آدام وارلاک بوده است. قطعا آدام وارلاک به دلیل عدم حضور در دنیای سینماتیک مارول محبوبیت سال های قبل خود را ندارد، اما با حضور او در فیلم جدید نگهبانان کهکشان به مخاطبین و طرفداران جدیدی معرفی خواهد شد. تقابل این دو شخصیت بدیهی است، اما کدام یک برنده میدان خواهد بود؟

مطالعه بیشتر »