تیپ شخصیتی MBTI شخصیت های سریال فرندز

سریال فرندز برای بسیاری از مردم همیشه بهترین و جذاب ترین سیتکام تاریخ است و به طور گسترده ای به عنوان یکی از بهترین سریال های کمدی که تا کنون ساخته شده است در نظر گرفته می‌شود. همچنین به طور کلی یکی از بهترین سریال های تلویزیونی بوده که حتی پس از گذشت سالیان دراز همچنان حرف زیادی برای گفتن دارد و به راحتی می‌توان فهمید که چرا این نمایش حتی امروزه از چنین محبوبیت بی نظیری برخوردار است، می‌خواهیم با تست تیپ شخصیتی MBTI شخصیت های سریال فرندز نگاهی دقیق تر به شخصیت این افراد بپردازیم.