باید منتظر چه اتفاقاتی در فصل 5 سریال Money Heist باشیم؟

بعد از انتشار فصل 5 خانه کاغذی، طرفدان با علامت سوال هایی مواجح شدند و باید منتظر بمانند تا در انتشار فصل بعدی این سریال به سوالات آنها پاسخ داده خواهد شد.