جویی تریبیانی شخصیت سریال فرندز

سریال فرندز: 10 درس زندگی که جویی تریبیانی به ما یاد می‌دهد

جویی تریبیانی شاید که پیچیده و پر مفهوم ترین شخصیت فرندز نباشد اما حتی او نیز درس های زندگی زیادی برای مخاطبان سریال فرندز داشت. خود سریال فرندز پر از لحظات آموزشی است و با توجه به فراز و نشیبی که شخصیت های آن پشت سر می‌گذارند، قطعا در جایی از آن درس هایی برای زندگی وجود دارد. جویی تریبیانی نیز اشتباهات، تصمیم گیری ها و تجربیاتی از خود در طی سریال نشان می‌دهد که بی شک می‌توان درس های خوبی از آن ها گرفت. این آموزه ها می‌تواند به ما کمک فراوانی کند چرا که در موقعیت مورد نظر از تجربیات و درس هایی که گفته ایم استفاده می‌کنیم و اشتباهات شخصیت هایی مثل جویی و دیگران را مرتکب نمی‌شویم. در این مطلب ده مورد از درس های زندگی که می توانیم از جویی تریبیانی یاد بگیریم را جمع آوری کرده ایم پس با مجله سرگرمی پلیرشاپ مگ برای آشنایی با آن ها همراه باشید!