دانلود آپدیت جدید 1.17 ماینکرفت|بررسی تغییرات: بایوم، آیتم و موب‌ های جدید

آشنایی با ماب (Mob) های جدید و بایوم (Biome) های اضافه شده. رد استون بی سیم: بررسی تغییرات آپدیت 1.17 ماینکرفت و چرا برای همیشه ماینکرافت متحول شده است!