ونوم در فیلم مردعنکبوتی: راهی به خانه نیست | قهرمان یا شرور

ارتباط بین سیمبیوت ها

دو سیمبیوت کارنیج و ونوم در حال مبارزه
دو سیمبیوت کارنیج و ونوم در حال مبارزه

در صحنه پس از تیتراژ فیلم ونوم: بگذارید کارنیج بیاید، شاهد صحبت ادی و ونوم پس از فرار کردن و پنهان شدن هستیم که در آن ونوم ادعا می‌کند که به یک سری از اطلاعات دسترسی دارد و می‌تواند آنها را به ادی نشان دهد.

صحبت ونوم و ادی در فیلم ونوم: بگذارید کارنیج بیاید

وی برای ادی توضیح می‌دهد که می‌تواند نه تنها اطلاعات ذهن خود را به ادی نشان دهد بلکه می‌تواند در یک لحظه اطلاعات بسیاری دیگر از سیمبیوت هایی که با وی ارتباط دارد را نیز نشانش بدهد؛ اما انسان بودن ادی باعث می‌شود که انجام اینکار باعث مرگ حتمی وی شود.

آنچه طرفداران کمیک ها می‌دانند!

بسیاری از طرفداران فیلم های ابر قهرمانی از آنها اطلاع نداشتند اما اشخاصی که با کمیک های این دسته از شخصیت ها آشنا هستند، اطلاعاتشان از اطلاعات ذکر شده در فیلم نیز بیشتر است.

محفل سیمبیوت ها

کتال، خدا و آفریننده سیمبیوت ها
کتال، خدا و آفریننده سیمبیوت ها

تمامی سیمبیوت ها در همه دنیا های موازی متوسط به یک محفل یا به بیان دیگری یک جامعه سیمبیوتی هستند که همانند شبکه ای اطلاعاتی عمل کرده و سیمبیوت ها را به هم وصل می‌کند. به این شکل انتقال اطلاعات بین سیمبیوت ها حتی در طول دنیا های موازی مختلف امکان پذیر می‌شود. با این وجود این شبکه ارتباطی محدودیت هایی دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

ضروریت متغیر بودن برای تبادل اطلاعات بین دنیا های موازی
متغیر های ونوم در دنیا های متفاوت
متغیر های ونوم در دنیا های متفاوت

همانطور که ذکر کردیم این شبکه اطلاعاتی گسترده ای که بین سیمبیوت ها تشکیل شده است می‌تواند حتی بین دنیا های موازی نیز اطلاعات را جا به جا کند. با این وجود این قابلیت تنها برای متغیر(Variant) های یک شخصیت در دنیا های موازی گوناگون عمل می‌کند و یک سیمبیوت در دنیای اولیه نمی‌تواند تبادل اطلاعاتی با سیمبیوت دیگری در یک دنیای ثانویه داشته باشد و تنها می‌تواند به متغیر خود در آن دنیای ثانویه ارتباط بگیرد.

دسترسی به اطلاعات اجدادی

هر سیمبیوت با به وجود آمدن از سیمبیوتی دیگر تمام خاطرات وی تا به لحظه تولد خودش را در ذهن دارد و همین طور تمام خاطرات پدربزرگ خود را تا به لحظه ای که پدرش به وجود آمده است و این داستان ادامه دارد. نکته ای که باید به خاطر داشت این است که هیچ گونه دسترسی ای برای سیمبیوت ها به خاطرات اجدادشان پس از زمانی که به وجود آمده اند، وجود ندارد و متغیر های اجدادشان در دنیا های موازی نیز هیچ ارتباطی با آنها ندارند.

جذب قدرت های میزبان توسط سیمبیوت پیوندی

ونومی که قدرت های مردعنکبوتی را شبیه سازی کرده است!
ونومی که قدرت های مردعنکبوتی را شبیه سازی کرده است!

هر سیمبیوتی با ترکیب شدن با میزبان خود قدرت های وی را به شکلی مشابه اما نه کاملا یکسان شبیه سازی کرده و حتی با عوض کردن میزبان و ترکیب شدن با میزبانی که فاقد این قدرت ها می‌باشد نیز می‌تواند از قدرت های شبیه سازی شده اش استفاده کند.

چرا ونوم با مردعنکبوتی مشکل دارد؟!

در یک لحظه همه چیز تغییر کرده و هر دو به دنیایی منتقل می‌شوند که تام هالند مردعنکبوتی اش می‌باشد؛ به شکلی که در تلویزیون روشنی که در گوشه ای از اتاق قرار دارد، تصویر پیتر پارکر در حال پخش است که طبق فیلم مردعنکبوتی: دور از خانه، در ظاهر قاتل میستریو می‌باشد.

آخرین تیر میستریو به پیتر پارکر با هنرنمایی تام هالند
آخرین تیر میستریو به پیتر پارکر با هنرنمایی تام هالند

این خبر توجه ونوم را به خود جلب کرده و باعث تبدیل شدن وی می‌شود و با رفتن به سمت تلویزیون با لحنی که انگار مردعنکبوتی را می‌شناسد، پس از گفتن یک جمله شروع به لیسیدن تلویزیون می‌کند:

یارو…. به نظر خوشمزه میاد!

احتمال اول: حس خطر

همانطور که در بخش “محفل سیمبیوت ها” گفتیم، سیمبیوت ها از اتفاقاتی که برای متغییر های خود در دنیا های موازی دیگر می‌افتند، مطلع می‌شوند. اگر به یاد داشته باشید در فیلم «مرد عنکبوتی 3» با هنرنمایی توبی مگوایر، یکی از متغیر های ونوم که سیمبیوتی بد ذات بود، توسط پیتر پارکر کشته شد. به همین دلیل متغیری که در فیلم های ونوم شاهد آن هستیم، نسبت به مردعنکبوتی که یکی از متغیر هایش، یکی از متغیر های خود ونوم را کشته است، احساس خطر می‌کند.

احتمال دوم: ذات قهرمانی

با تمام حرف هایی که زده شد، ونوم ممکن است توجهی به کشته شدن متغیر دیگری از خود در دنیایی دیگر توسط یکی از متغیر های مردعنکبوتی نکرده باشد و تنها دلیلش برای مشکل داشتن با پیتر پارکر، خبری باشد که در حال پخش شدن در صحنه پس از تیتراژ ونوم: بگذارید کارنیج بیاید، است.

ونوم از اواسط فیلم ونوم 1 گرفته تا پایان فیلم ونوم 2 ذات و فطرتی قهرمان دوست پیدا کرده است. به شکلی که دوست دارد از وی به عنوان یک قهرمان یاد شود. شاید از شنیدن خبر قتل میستریو توسط پیتر پارکر به این نتیجه رسیده باشد که وی شخصیت بدی بوده و باید شکست داده شود.

ونوم در فیلم مردعنکبوتی: راهی به خانه نیست

با توجه به مطالب ذکر شده، ادی براک و سیمبیون همزیستش به دنیای مردعنکبوتی با هنرنمایی تام هالند منتقل شده و در فیلم مردعنکبوتی: راهی به خانه نیست، حضور خواهند داشت.

گیجی پیتر پارکر با هنرنمایی تام هالند از حرکات ونوم

ونوم در صورتی که به خاطر حس خطر نسبت به مردعنکبوتی دست به مبارزه با وی بزند، می‌تواند در ذهن پیتر پارکر با هنرنمایی تام هالند سوال های بی جواب زیادی را به وجود بیاورد. چرا که از طرفی این پیتر تا به حال ونوم و یا هیچ سیمبیوت دیگری را ندیده است و نمی‌داند که ونوم به چه علت در حال مبارزه با وی است. از طرفی نیز حرکات و رفتار او شبیه به یک فرد خبیث نبوده و باعث گیج تر شدن پیتر می‌شود.

درگیری ونوم و مردعنکبوتی با هنرنمایی تام هالند
درگیری ونوم و مردعنکبوتی با هنرنمایی تام هالند

مشکل پیتر پارکر با هنرنمایی توبی مگوایر با ونوم

متغیر ونوم در دنیای پیتر پارکر با هنرنمایی توبی مگوایر
متغیر ونوم در دنیای پیتر پارکر با هنرنمایی توبی مگوایر

این حس خطر، تنها برای ونوم نیست. چرا که پیتر پارکر با هنرنمایی توبی مگوایر با توجه به دشمنی ای که با متغیر ونوم در دنیای خود داشت که در طی این دشمنی دوست قدیمی اش، هری آزبورن، فوت شد، بی شک نفرت عمیقی نسبت به متغیر وی دارد؛ به شکلی که با مواجه شدن با وی قبل از فکر کردن به این حقیقت که این ونوم ممکن است متغیری متفاوت از ونوم دنیای وی باشد، با ونوم و ادیب راک درگیر خواهد شد.

پیتر پارکری که احتمالا عامل صلح خواهد بود!

مردعنکبوتی با هنرنمایی اندرو گارفلید
مردعنکبوتی با هنرنمایی اندرو گارفلید

پیتر پارکر با هنرنمایی اندرو گارفیلد، در دنیای خود با هیچ سیمبیوتی مواجه نشده است. به این ترتیب دلیلی ندارد که از ونوم تنفر داشته باشد و این سیمبیوت برای وی مانند یک فرد غریبه است. از طرفی دیگر ونوم در خبری چهره پیتر پارکر با هنرنمایی تام هالند را دیده و چهره پیتر پارکر با هنر نمایی اندرو گارفیلد را نمی‌شناسد. در نتیجه دومین احتمالی که برای مشکل ونوم با مردعنکبوتی به آن اشاره کردیم نمی‌تواند دلیل خوبی برای مبارزه ونوم با پیتر پارکر با هنر نمایی اندرو گارفیلد باشد. به این ترتیب:

  • مردعنکبوتی توبی مگوایر از روی نفرتی که نسبت به متغیر ونوم در دنیای خود دارد، سعی در مبارزه با ونوم خواهد داشت.
  • ونوم نیز به دلیل ذات قهرمان دوستی که دارد و با توجه به خبر اشتباهی که به گوشش رسیده است، سعی در مبارزه با مردعنکبوتی تام هالند داشته و به دلیل خطری که حس می‌کند، سعی در مبارزه با همه آنها دارد.
  • از میان پیتر پارکر ها، پیتر پارکر با هنرنمایی اندرو گارفیلد باید کمترین تنش را بین خود و ونوم احساس کند.

احتمال متحد شدن دو دشمن قدیمی

اگر به هر شکلی سوتفاهم ها بین مرد های عنکبوتی و ونوم برطرف شوند، آنها با توجه به ذات قهرمان دوستی که در هر چهار نفرشان وجود دارد، یار خواهد ش. اما این اتحاد، اتحادی نیست که درباره اش صحبت می‌کنیم!

صلح، پیوند، جدایی

این متغیر ونوم، برخلاف متغیری که در دنیای پیتر پارکر توبی مگوایر وجود داشت، هیچگاه با هیچ یک از مردان عنکبوتی ترکیب نشده و در نتیجه قدرت های آنها را برای خود شبیه سازی نکرده است. به همین دلیل نسبت به متغیر موجود در آن دنیا، اندکی ضعیف تر است.

این احتمال وجود دارد که پس از ایجاد صلح بین آنها و متحد شدنشان برای شکست دادن ابرشروران فیلم مردعنکبوتی: راهی به خانه نیست، ونوم با یکی از پیتر پارکر ها ترکیب شود تا قدرت های آنها را شبیه سازی کند و سپس دوباره نزد ادی که برخلاف آنچه معمولا نشان می‌دهد، بسیار ارتباط نزدیکی با وی دارد، برود.

پیوند با کدام پیتر پارکر؟!

از میان پیتر پارکر ها تنها توبی مگوایر توانایی تار تنیدن را به صورت مستقل از تکنولوژِی دارد. به این ترتیب ونوم برای به دست آوردن این توانایی تنها می‌تواند با این پیتر پارکر ترکیب شود. یکی عامل مرگ متغیر دیگری، و دیگری متغیری از عامل مرگ دوست صمیمی است. پس این دو باید احساسات خود را کنار گذاشته و برای پیروزی با یکدیگر همکاری کنند.

3 در مورد “ونوم در فیلم مردعنکبوتی: راهی به خانه نیست | قهرمان یا شرور”

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا