سریال بوبا فت جنگ ستارگان: چگونه Boba سریال خود را از دست می‌دهد؟

نمایش تلویزیونی Star Wars Disney+ ممکن است The Book of Boba Fett نامیده شود، اما در حقیقت ستاره آن، نمایش خود را شخصیت های بسیار جذاب تر از دست داده است. در سریال، بوبا فت داستان جنگ ستارگان خود را در جریانی از فیلم‌ های کوتاه در The Book of Boba Fett کاملاً از دست داده است. بوبا فت که در The Empire Strikes Back به عنوان یکی از برجسته ترین شکارچیان کهکشان معرفی شد، به عنوان یک نیروی قدرتمند معرفی شد. با وجود تمام این موارد، او دقیقاً در Return of the Jedi عملکرد خوبی نداشت، زمانی که جورج لوکاس تصمیم گرفت سه گانه اصلی را به پایان برساند و بوبا فت را به کمترین حالت تماشایی که قابل تصور است به تصویر کشید.